PR9.SE  - Information om länk
ID:102
Titel:Firo AB - UGL Utbildningar
URL:http://www.firo.se
Kategori:Utbildning
Beskrivning:UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen varit en grundkurs för blivande officerare och i dag är den en mycket uppskattad och spridd utbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning.
Meta Keywords:firo, ugl,gdq
Meta Description:FIRO AB är ett konsultföretag som erbjuder processinriktade utbildningar i personlig utveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi genomför UGL, Gruppen & jag, Lagutvecklingar, GDQ- tester, SDI- skattningar och Konflikthanteringar.
Pagerank:1

http://www.firo.se