PR9.SE  - Information om länk
ID:169
Titel:Brandtätning
URL:http://www.prefiresyd.se
Kategori:Industri
Beskrivning:En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Många slarvar med detta, då det kostar pengar. I slutändan så kan det kosta människoliv. Vi utför brandtätning och brandisolering. Vad är brandtätning? Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Genomföringar och hål tätas i aktuella brandcellsväggar. Brandens spridning kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd. Det är oerhört viktigt att att brandtätningar kontrolleras regelbundet. Välkomna till Prefire Syd AB
Meta Keywords:brandtätning, brandisolering
Meta Description:Vi utför brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering i hela Skåne, då främst i Malmö, Helsingborg och Lund.
Pagerank:1

http://www.prefiresyd.se