PR9.SE  - Information om länk
ID:354
Titel:Hassela Helpline
URL:http://www.hasselahelpline.se
Kategori:Sjukvård och hälsa
Beskrivning:Hassela Helpline är en telefon- och chattjour som ger stöd och råd på många olika språk. Den är till för föräldrar, syskon, kompisar och alla medmänniskor. Du kan ringa till jouren om du oroar dig för att någon ungdom är på väg att hamna i drogmissbruk eller kriminalitet.
Meta Keywords:jour, droger, missbruk
Meta Description:Hjälpjour om ungdomars drogvanor och hjälp att sluta
Pagerank:4

http://www.hasselahelpline.se