PR9.SE  - Information om länk
ID:828
Titel:batterier
URL:http://www.blybatteri.se
Kategori:Industri
Beskrivning:Sånart Boxholm AB har system för insamling och återvinning av batterier. Det är batterier från bilar och lastbilar samt Lithiumbatterier. Det samlas in även batterier från truckar. Blybatterier används främst inom fordonsindustrin och allt bly från batterier återvinns och 80% blir till nya batterier.
Meta Keywords:farligt avfall, batterier, blybatterier, Lithiumbatterier,
Meta Description:Batterier från fordon återvinns och 80% av allt bly från blybatterier återanvänds och blir till nya batterier. Återvinning av Lithiumbatterier.
Pagerank:0

http://www.blybatteri.se